HOHAI UNIVERSITY
college of science
Yao Jiankang

Name:

Jiankang Yao

Title:

Associate Professor

Educational Background:

MA, Computational Mathematics, Nanjing Normal University (1998)

Contact:

yaojk@126.com